09.05.2024

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR “Hayat Kitabımız Kur’ân ve Biz” konulu konferans verdi.

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Konya Eski İl Müftüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR, Diyanet Akademisi Başkanlığı’mızca planlanan konferanslar kapsamında Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Aday Din Görevlilerimiz ile bir araya geldi. Ziyarette, Prof. Dr. Ali AKPINAR’a Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl ERKOÇ eşlik etti ve devam eden eğitimler ile faaliyetler hakkında bilgi verdi. Aday din görevlilerimizden Batuhan ERSOY’un Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başlayan konferansa Eğitim Görevlileri de iştirak etti. Sayın AKPINAR “Hayat Kitabımız Kur’ân ve Biz” konulu konferansında:

“Kuranda tekrarın olmadığını, tekrar gibi görünen ayetlerin başka başka şeyler anlattığını; Allah’ın kitabından başka hiçbir kitabın hatasız olmadığını mesela Ahmed b Hanbel’in oğlunun babasının kitabını tashih için on üç defa okuduğunu ve on üçüncü defada da yanlış bulduğunu; Ahmed b. Hanbel’in “beşikten mezara kadar ilim talep etme” ilkesine yönelik söylediği “معي المحبرة حتى المقبرة” sözünü; Kur’ân-ı Kerîm’i tekrar tekrar okumamız gerektiğini çünkü her okuduğumuzda yeni şeyler öğreneceğimizi; nimetlere şükretmek gerektiğini, şükrün ise nimetleri fark etmekle başladığını; her Kur’ân sayfasının kendimizi bize gösteren bir boy aynası olduğunu; Kur’ân’ı bize iniyormuş gibi okumak gerektiğini bunun da ancak hem müjde hem de tehdit içeren ayetlerin tüm hitabını üzerimize alarak olabileceğini; Kur’ân’a hâkim olunamayacağını ancak Kur’ân’a vâkıf olunabileceğini; insanın iki kitapla karşı karşıya olduğunu, birincisinin kâinat kitabı olup en büyük âyetinin insan olduğunu, ikinci kitabın ise Kur’ân olup en büyük âyetinin âyete’l-kürsî olduğunu; Kur’ân’ın iyiliği kendisinde kalanları sevmediğini bu yüzden kişinin önce kendisi yaşayıp sonra başkalarına taşıması gerektiğini; Kur’ân okumayanların, onu anlamayanların ve onun gereklerini yerine getirmeyenlerin onu terkmiş olduğunu; Kur’ân’ın bizi beklediğini onu bekletmemek gerektiğini; Kur’ân ve sünnetin bir bütün olduğunu ve bunların ayrılamayacağını çünkü Allah neye çağırırsa sünnetin de ona çağıracağını” ifade etti.
Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl ERKOÇ, program sonrası Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Konya Eski İl Müftüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR’a verdiği konferanstan dolayı duyduğu memnuniyeti kendilerine ileterek teşekkür etti.